mbit

Identyfikacja wizualna


Identyfikacja wizualna - (ang. corporate identity - CI) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy - logo.
Na identyfikację wizualną składają się m.in.:
 • logotyp
 • kolorystyka
 • czcionki
 • zasady postępowania z powyższymi
W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj
tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe.

W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki:
 • wizytówka
 • papier firmowy
 • koperta
 • itp.
Koszt identyfikacji obejmującej:
 • logo
 • księgę znaku
 • wizytówkę
 • papier firmowy
 • kopertę
to 550zł netto.
identyfikacja mBit
Przykłady:

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna

Portfolio