mbit

Koperta


Zwykle papierowe opakowanie służące do przesyłania listów, kartek itp. Firmy, które dokonują przesyłek pocztowych powinny zadbać o to by i koperta była formą reklamy. Atrakcyjne opakowanie może zachęcić do obejrzenia zawartości, a występujące na niej znaki firmowe będą rozpowszechniane.
Jeżeli Państwa firma potrzebuje koperty, chętnie ją dla Państwa zaprojektujemy.

Otrzymasz:
  • 3-4 projektów koperty
  • Brak ograniczeń w nakładaniu poprawek
  • Wybrany projekt koperty w wersji do druku(zwykle PDF)
  • PDF z polem do wypełnienia(adres)
  • Płytkę z nagranymi plikami
Projekt koperty jest najczęściej jedno stronny, ale może być i dwu stronny. Znajdują się na niej logo, adres firmy oraz pole na adres odbiorcy. Można na niej umieścić oczywiście inne elementy graficzne specyficzne dla danej firmy.


Cena ulotki 110 zł netto.
Projekt koperty
Przykłady:

koperta koperta koperta koperta

Portfolio